Proffesioneel of Particulier

Bewindvoering heeft als doel het vermogen van iemand te beschermen.
En is men verantwoordelijk voor de juistheid van alle inkomsten, uitgaven, aanvragen subsidies en belastingaangiftes.

Bij particuliere bewindvoering het gaat om iemand uit de eigen omgeving, een partner of iemand anders uit de familie of nabije omgeving.
Bij professionele bewindvoering gaat het vaak om een kantoor waar de medewerkers zijn gekwalificeerd en voldoen aan alle opleidingsnormen en eisen
die onder andere worden gesteld door Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM.

Bewindvoerders moeten jaarlijks over het onder bewindgesteldderekening en verantwoording afleggen bij de Rechtbank.