Welkom

Deze website geeft u informatie over:
o Beschermingsbewind en Schuldenbewind;
o Curatele;
o Budgetbeheer ook wel zaakwaarneming genoemd;
o Mentorschap.

Bewind

Het kan voorkomen dat u tijdelijk of blijvend zelf niet voldoende goed voor uw geldzaken kunt zorgen. Dat kan komen door werkloosheid, terugbetalingen van leningen, oplopende schulden of door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Op uw verzoek of op verzoek van iemand die voor u zorgt kan de rechter een bewindvoerder benoemen. Een bewindvoerder is iemand die u helpt om uw geldzaken weer op orde te krijgen.
Soms is beperkt bewind mogelijk. Lees hier verder.
 

Curatele


Onder curatele staan is een ingrijpende maatregel voor iedereen die deze maatregel tijdelijk of blijvend nodig heeft. Curatele gaat in de uitvoering een stap verder dan Beschermingbewind.
Waar bij Beschermingsbewind de onder bewind gestelde zelf nog handelingsbekwaam is en daarmee bepaalde zelfstandigheid en verantwoordelijkheid heeft is dat bij curatele niet meer zo. Dat betekent datĀ  iemand onder curatele staat zelf geen beslissingen meer mag en kan nemen over geld, goed en gezondheid. Wij noemen dat handelingsonbekwaam en handelingsonbevoegd.
Lees hier verder

Budgetbeheer ofwel Zaakwaarneming

Uw budget laten beheren betekent dat u iemand anders uw bankrekening laat beheren die voorkomen van u over neemt . Iemand die die er voor zorgt dat uw vaste lasten en binnenkomende rekeningen worden betaald. Iemand die u helpt bij het in balans houden van wat u uitgeeft en wat u iedere maand ontvangt. Blijft er een bedrag over dan kunt u daarvan sparen en/of wat extra’s mee doen. Belangrijk om te weten is dat budgetbeheer door iedereen uitgevoerd mag worden.

Kies voor uw eigen beschermingĀ  iemand die u volledig vertrouwd.
Lees hier verder.
 

Mentorschap


Niet iedereen is in even goed in staat staat om beslissingen te nemen over o.a. activiteiten, medische keuzes, begeleiding, etc. Dat kan verschillende oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld ziekte, minder goed kunnen begrijpen, een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking, etc. Allemaal situaties waardoor iemand tijdelijk of blijvend niet in staat is om informatie over het persoonlijk welzijn, de eigen gezondheid niet of niet voldoende te begrijpen en daar beslissingen over te nemen.

Lees hier verder.