werkwijze

Persoonlijk contact is belangrijk, wij doen dat door:
o telefonisch bereikbaar te zijn op vaste tijden;
o inloopspreekuren op verschillende locaties;
o afspraak bij u thuis;
o financiële mogelijkheden worden zo goed mogelijk afgestemd op uw wensen;
o iedereen heeft een vast aanspreekpunt;
o iedereen die dat wil en kan, heeft toegang tot zijn/haar eigen persoonlijke digitale dossier.
U kunt op ieder gewenst tijdstip een e-mail versturen. E-mails worden door ons automatisch bevestigd en in volgorde van binnenkomst verwerkt en afgehandeld. Het kan dus zijn dat u niet direkt een antwoord op uw vraag krijgt. Wij doen wel onze uiterste best om uw vraag zo spoedig mogelijk te behandelen en te verwerken. Voor dringende aangelegenheden adviseren wij u om tijdens kantooruren 08.30 uur – 12.30 uur  telefonisch contact met ons op te nemen, telefoonnummer: 023-518 34 20

Onze werkzaamheden bestaan uit het beheren van de volledige of gedeeltelijke financiële administratie en aandacht voor overige juridische en financiële aangelegenheden, denk bijvoorbeeld aan:

o alle betalingen die geregeld moeten worden;
o huur – en zorgtoeslag en eventuele andere subsidies aanvragen;
o het beheren en regelen van de noodzakelijke verzekeringen;
o het beheren en regelen van al dan niet noodzakelijke abonnementen;
o controle en bewaking over uw salaris, uitkering of pensioen;
o zaken als vervroegd pensioen, ziektewet en/of arbeidsongeschiktheid;
o sociale verzekeringen aanvragen zoals WW, WAO, AOW;
o uw belastingaangifte verzorgen;
o contact met de verhuurder van uw woning of de CAK bijdrage;
o budgetvrij gedeelte voor u zelf;
o en vele andere financiële zaken zoals vakantie, gezondheid, bezittingen, erfenis, etc.

Wij leggen jaarlijks verantwoording af aan:
o de Rechtbank door rekening en verantwoording af te leggen over alle handelingen die wij voor u hebben verricht.
Worden jaarlijks getoetst op :
o onze kennis en kunde door het kwaliteits-bureau van de Rechtbank.

En jaarlijks gecontroleerd door:
o een extern accountantsbureau op de het voeren van een juiste en zorgvuldige administratie.