Mentorschap


Niet iedereen is in even goed in staat staat om beslissingen te nemen over o.a. activiteiten, medische keuzes, begeleiding, etc. Dat kan verschillende oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld ziekte, minder goed kunnen begrijpen, een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking, etc. Allemaal situaties waardoor iemand tijdelijk of blijvend niet in staat is om informatie over het persoonlijk welzijn, de eigen gezondheid te begrijpen en daardoor ook niet in staat is om daar voldoende goed  beslissingen in te nemen.

Een mentor kan daarbij helpen en ondersteunen, dan staat u er niet langer alleen voor. Dan is het fijn als u terecht kunt bij een organisatie als de SVB, onze medewerkers zijn geschoold, hebben ervaring en helpen u graag. Wij houden rekening met en respecteren uw belang, uw wensen en uw persoonlijke situatie.
En dat is een hele geruststelling!

Hoe werkt het:
– in een afspraak met u bespreken wij uw situatie en uw wensen;
– beantwoorden wij al uw vragen;
– bespreken wij ons tarief;

Als wij samen vaststellen dat mentorschap het best passende is bij uw situatie verzorgen wij samen met u de aanvraag bij de Rechtbank.

De Rechtbank kan:
U en uw mentor uitnodigen om samen naar de Rechtbank te komen.
Zij willen u dan graag persoonlijk spreken om een indruk te krijgen en u te vragen om de aanvraag toe te te lichten.
Over het algemeen geeft de Rechter aan het einde van het gesprek al aan of hij instemt met de aanvraag, de formele bevestiging,
ook wel beschikking genoemd, volgt dan later.

Mentor taken in het kort:
– persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene;
– ondersteuning bieden bij gesprekken met zorgverleners, behandelaars, begeleiders, etc.;
– regelen van zorg waar noodzakelijk;
– toezien dat wederzijdse afspraken worden nagekomen;
– actie ondernemen als betrokkene niet de zorg krijgt die hij- zij nodig heeft;
– ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene en de betrokkene dit zelf niet ziet, denk bijvoorbeeld aan:
– achteruitgang in gezondheid of
– het zelfstandig wonen is niet langer verantwoord.

Bij ingrijpende situaties kunt u de Rechter raadplegen.

De Rechter moet schriftelijk geïnformeerd worden over:
– overlijden van de betrokkene;
– een eventuele tweede mentor;
– verhuizing van betrokkene;
– verhuizing van de mentor;
– als de mentor de taken voor langer termijn niet meer kan uitvoeren;
– als mentorschap niet meer nodig is;
– als de mentor de taken wil beëindigen.

Niet professionele mentor mogen zijn:
– familieleden;
– kennissen;
– de instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt

Ook deze aanvragen moeten bij de Rechter worden ingediend en moet de mentor verantwoording afleggen aan de Rechtbank over het mentorschap.

Wij als professionele mentor moeten aan de kwaliteitseisen voor professioneel mentorschap voldoen om als bedrijf mentor te mogen zijn.
Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de Rechtbank op onze wijze van werken, onze procedures, op onze kennis en kunde, etc.

Kwaliteit en zekerheid, dat is voor u en voor ons fijn.
Bij professioneel mentorschap bepaald u zelf wat u deelt met uw familie, kennissen, verzorgers en/of begeleiders. 
Het gaat om privacy, om uw privacy  en die staat bij ons hoog in het vaandel.

Geïnteresseerd in dit onderwerp vraag vrijblijvend om een afspraak en bel, tussen 08.30 uur en 12.30 uur, naar 023 – 518 34 20
of stuur een e-mail.