Beschermingsbewind en Schuldenbewind

Het kan voorkomen dat u tijdelijk of blijvend zelf niet voldoende goed voor uw geldzaken kunt zorgen. Dat kan komen door werkloosheid, terugbetalingen van leningen, oplopende schulden of door een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Op uw verzoek of van iemand die voor u zorgt kan de rechter een bewindvoerder benoemen. Een bewindvoerder is iemand die u helpt om uw geldzaken weer op orde te krijgen. Soms is beperkt bewind mogelijk, de bewindvoerder beheert dan niet al uw geld en vermogen maar een specifiek deel daarvan zoals bijvoorbeeld uw spaargeld, een erfenis of een eigen woning.

Het is voor niemand prettig om een ander nodig te hebben om met geld om te gaan, om ervoor te zorgen dat de geldzaken op orde blijven. Uit handen geven is lastig maar als het dan moet dan aan iemand die u volledig vertrouwd of misschien beter nog aan een professionele organisatie zoals de SVB.

U heeft dan meer privacy. Familie, bekenden, een verzorger of een begeleider hebben dan geen inzage in uw financiële zaken, geen inzage in uw geld.
Tenzij uzelf of de Rechtbank daar toestemming voor geeft.

Hoe werkt het:
– u kunt zelf om een bewindvoerder vragen of iemand vraagt dit voor u aan;
– wij maken een afspraak met u en uw toekomstige of huidige bewindvoerder en bespreken uw situatie en uw wensen;
– beantwoorden wij al uw vragen;
– bespreken wij onze werkwijze en wat Bewindvoering voor u betekent;
– bespreken wij ons tarief;

Als wij samen vaststellen dat Bewindvoering, Beschermingsbewind voor u de best passende oplossing is in uw situatie dan verzorgen wij samen met u
de aanvraag bij de Rechtbank.

De Rechtbank kan:
U, uw verzoeker en ons als toekomstig bewindvoerder, uitnodigen om samen naar de Rechtbank te komen om u te spreken, een indruk te krijgen en u te vragen de aanvraag toe te te lichten.
De rechter informeert u over het termijn waarop een besluit wordt genomen en u de beschikking, de bevestiging, kunt verwachten. Het bewind gaat pas in op het moment dat de Rechtbank dit heeft uitgesproken.

Wij, als Stichting moeten aan de kwaliteitseisen voor professionele Bewindvoering, Curatele en Mentorschap voldoen om als bedrijf bewindvoerder te mogen zijn, wij worden jaarlijks gecontroleerd door het Kwaliteitsbureau van de Rechtbanken. Kwaliteit en zekerheid, dat is voor u en voor ons fijn.

Bewindvoerders taken in het kort:
– een boedelbeschrijving maken bij aanvang van het bewind;
– bedrag vaststellen voor de dagelijkse uitgaven zoals boodschappen;
– beslist over:
– grote aankopen zoals een wasmachine, computer, fototoestel, fiets, bromfiets, auto, etc.;
– verhuizen, woning, e.d.;
– contracten die eventueel afgesloten moeten worden;
– over samenwonen, huwelijk, e.d.;
– regelt de belastingaangifte, verzekeringen, etc.;
– heeft persoonlijk contact met de onder bewind gestelde;
– maakt ieder jaar een rekening en verantwoording die ingediend moet worden bij de Rechtbank;
– via het klantportaal heeft u altijd inzage in uw gegevens en wat actueel gebeurt.

Wij bieden u, mocht er zich een vervelende situatie voordoen, als extra juridische ondersteuning.

Goed om te weten is dat bij beslissingen, die grote gevolgen hebben voor de bestaande financiële situatie, vaak vooraf een machtiging nodig is van de Rechtbank.

Is er sprake van schulden, hoe vervelend dat ook is, aarzel niet om contact met ons op te nemen om uw situatie te bespreken. Waar kan en mogelijk verzoeken wij de Rechter om over te gaan op Schuldenbewind. Als de Rechter daar mee instemt dan wordt het voor u een stuk rustiger. U hoeft dan zelf niet meer de dingen te regelen en niet meer met de schuldeiser(s) in gesprek te gaan. Dat nemen wij allemaal van u over en wij gaan in gesprek met de schuldeiser(s) en zoeken naar een zo goed mogelijke bij uw situatie passende oplossing.

 

Bewindvoerder zijn is een hele verantwoording en vraagt om een zorgvuldige administratie en een vertrouwensband met de onder bewind gestelde. SVB kan die bewindvoerder voor u zijn, wij staan voor persoonlijk contact, privacy en respect. Wij bieden u dan ook een persoonlijk digitaal klantportaal waarin u uw gegevens kunt inzien. Zo heeft u ten alle tijde inzicht in uw persoonlijke gegevens en kunt u rechtsreeks vragen stellen.
Wij zijn er voor u.

Geïnteresseerd?
Vraag vrijblijvend om een afspraak en bel ,tussen 08.30 uur en 12.30 uur, naar  023 – 518 34 20 of stuur een e-mail.

Op de website van “de rechtspraak” kunt u uitgebreide informatie vinden over Bewindvoering.

Zijn er schulden op het moment dat u bewind wilt aanvragen ook dan kunt u bij ons terecht.  Voor het maken van een vrijblijvende afspraak stuur een email en wij nemen contact met u op.