Historie

De Stichting Vermogens Beheer (SVB) is ontstaan door een fusie van de Stichting Vermogensbeheer Gehandicapten (SVG), de Stichting Beheer Bewonersgelden (SBB) en de zogenaamde Niet-Gebonden-Cliënten.

De SVG was al enige tientallen jaren actief voor cliënten van diverse zorginstellingen in Noord-Nederland, bijvoorbeeld De Trans met locaties in Drenthe en Groningen, Talant met locaties in Friesland en DMH (Humanitas) met locaties in Drenthe en Groningen.

De Stichting Beheer Bewonersgelden (SBB) was al gedurende tientallen jaren actief voor cliënten van zorginstelling Talant met locaties in Friesland.

De groep Niet-Gebonden-Cliënten werd gevormd door de cliënten voor wie de administratie al enige tientallen jaren werd verzorgd door de zorginstelling Talant zelf. Omdat de overheid het beheer van Cliëntengelden door zorginstellingen niet langer toestond, moest hiervoor een oplossing worden gevonden.

Dat heeft er toe geleid dat na intensief en grondig overleg bovengenoemde partijen op 22 augustus 2007 zijn overeengekomen een nieuwe stichting met nieuwe statuten in het leven te roepen.

Deze nieuwe Stichting Vermogens Beheer is opgericht met ingang van 1 januari 2008.

De Stichting Vermogens Beheer en de Stichting Beheer Bewonersgelden Serviceverlening hebben in 2016 besloten tot een fusie van beide stichtingen om kwaliteit te waarborgen en de efficiëncy te bevorderen. Deze fusie is ingegaan per 01-01-2017.