Fusie 2017

Bestuurlijke Veranderingen.
De besturen van de Stichting Vermogensbeheer (SVB) en de Stichting Beheer Bewonersgelden Serviceverlening (SBBS) hebben in het najaar van 2016 gewerkt aan een fusie tussen beide stichtingen en besloten om die fusie in te laten gaan per 01-01-2017 en verder te gaan onder de naam Stichting Vermogens Beheer (SVB).
Voor beide partners gold dat de uitvoering van de administratieve taken in handen lagen van IPA-ACON Advies BV.

Een belangrijke reden voor deze fusie is gelegen in de door de wetgever vereiste erkenning van kwaliteitsborging en door verhoging van efficiency en slagvaardigheid.

Door de gelijke gerichtheid van beide fusiepartners op het gebied van de doelstelling, de organisatie en de kwaliteit en prijs van de dienstverlening is de besluitvorming bevorderd.

De stichtingsstructuur is aan gepast door de invoering van een Raad van Toezicht.

De uitvoering van de taken is in handen gesteld van een door deze raad aangestelde Bestuurder die leiding geeft aan de medewerkers in de uitvoering van de wettelijk vastgestelde administratieve taken voor bewindvoering en budgetbeheer.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Mevr. H. Wijers, voorzitter
Dhr. F. Kwant, penningmeester
Dhr. Tj. Klok, lid