Project Mentorschap

Stichting Mentorschap Noord
Als een cliënt geen persoonlijke belangenbehartiger (meer) heeft

Vaak ondersteunt familie de cliënt bij het maken van persoonlijke en zorginhoudelijk keuzes. Maar wat als er geen familie (meer) is die helpt bij die keuzes? Dat is de reden waarom Stichting Mentorschap Noord acief is. Deze stichting koppelt een mentor aan een cliënt op het moment dat de cliënt geen familie of wettelijk vertegenwoordiger meer heeft door bijvoorbeeld ziekte, verhuizing of overlijden.”
 
Een mentor is iemand die meekijkt en meedenkt met de cliënt als het gaat over een wenselijke woonomgeving, passende dagelijkse activiteiten, ondersteuning, behandeling of medische zorg. Hij of zij doet dit natuurlijk zoveel mogelijk samen met de cliënt. De Stichting Mentorschap Noord werkt voor cliënten in de gezondheidszorg in heel Noord-Nederland. Ze werven mentoren en leiden ze zelf op. De mentor wordt uiteindelijk benoemd door de kantonrechter. Deze mentoren kunnen familieleden natuurlijk niet vervangen, maar de mentor zal wel alles doen om een goede vertrouwensband op te bouwen met de cliënt.”

Meer informatie
Meerdere instellingen werken samen met de GGZ Friesland, Alzheimer Nederland - afdeling Friesland, Zorgbelang Fryslân en Zorggroep Noorderbreedte om via de Stichting Mentorschap mensen zonder wettelijke vertegenwoordiger te voorzien van een mentor.
 
 
De regionale stichting Mentorschap Noord is lid van Mentorschap Nederland.