Nieuws & Actueel

Geachte bezoeker van onze website,

De Stichting Vermogens Beheer wordt in de uitvoering van de taken gecontroleerd door de Rechtbanken en in het kader van de juistheid van de administratieve en financiële zaken door een externe accountant.

Dit is van toepassing voor zowel de financiën van de stichting zelf, als ook voor de financiën van onze cliënten.
Zoals u uit bijgaande verklaring van onze accountant kunt opmaken heeft Stichting Vermogens Beheer op alle fronten weer een goedkeurend oordeel van de accountant over 2015 mogen ontvangen.
Ook alle door Stichting Vermogens Beheer in te dienen rekening en verantwoordingen bij de Rechtbanken zijn van een goedkeuring voorzien.
Naast deze toets wordt de uitvoerder, IPA-ACON Advies BV, gecontroleerd door onder meer de AFM.

Dit alles betekent, dat Stichting Vermogens Beheer voldoet aan alle wettelijke eisen en dat er voor de cliënten volkomen zekerheid aanwezig is dat er op een juiste en volledige wijze uitvoering wordt gegeven aan de diverse noodzakelijke werkzaamheden, alsmede aan het beheer van het ingebracht vermogen.
Naast de controleverklaring van de accountant treft u ook het Financieel Jaarverslag 2015 van het Bestuur van onze stichting aan.


U vindt onder "Downloads" een presentatie over de nieuwe wettelijke regels van De Rechtspraak op het gebied van bewindvoering / curatele en de daarbij behorende kwaliteitseisen voor het beheer (m.i.v. 01-1-2016).

We hopen dat u door het raadplegen van deze website veel informatie hebt kunnen verzamelen om uw vragen te beantwoorden.

Als u vragen hebt die (nog) niet zijn beantwoord, dan kunt u contact opnemen met het Administratie- en Advieskantoor IPA-Acon 
- via email (zie onderaan de website bij Contact) of
- rechtstreeks per telefoon (023-518 34 20) van 10.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot16.00 uur.

De medewerkers van het kantoor zullen u graag met raad en daad bijstaan.

Wellicht mogen we u begroeten als één van onze (tevreden) cliënten.

De Bestuurder van de Stichting Vermogens Beheer.