Het administratie- en advieskantoor

foto pand ipaVoor het administratieve werk heeft de Raad van Toezicht een Bestuurder van het Administratie- en Advieskantoor IPA-Acon ingeschakeld, dat specifieke kennis heeft m.b.t. de juridische, fiscale en administratieve aspecten van het beheer.

Dit kantoor verzorgt zowel de stichtingsadministratie als alle werkzaamheden ten behoeve van de cliënten.

Het kantoor stelt de begrotingen en de jaarrekeningen van de SVB op en adviseert de Raad van Toezicht bij de uitoefening van zijn taak.

Een externe registeraccountant  controleert het jaarverslag (jaarrekening en bestuursverslag) van de SVB en geeft een goedkeurende verklaring af.