Waarom vermogensbeheer

Bij de invoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) hebben de instellingen met de zorgkantoren afspraken gemaakt over de inhoud van de zorg. Maar cliënten zijn door deze Wet verplicht ook een eigen bijdrage te leveren in de financiering van de zorg.

Na aftrek van de overige verplichte bijdragen als premie zorgverzekeringswet en loonheffing  blijft er dan nog een vrij besteedbaar inkomen over.

De instellingen mogen deze gelden niet zelf beheren, zodat op deze wijze wordt voorkomen dat de eigen middelen van de cliënten worden vermengd met de AWBZ-gelden voor de zorg.