Verantwoording van het beheer

Indien er sprake is van bewindvoering en SVB als bewindvoerder is aangesteld, dient er op een bepaald moment tot verantwoording van dit financiële beheer te worden overgegaan.

Dit verantwoordingsmoment wordt bepaald door de kantonrechter, die de bewindvoering heeft uitgesproken. Dit betekent dat SVB alle  gedane inkomsten en uitgaven van deze cliënt over een aangegeven periode moet verantwoorden en onderbouwen met de benodigde documenten.
Deze financiële verantwoording wordt door de rechtbank gecontroleerd en indien akkoord, door de betrokken kantonrechter van een handtekening voorzien.

Ook voor een externe bewindvoerder, dan wel curator, zijn deze verantwoordingen van het financieel beheer aan de kantonrechter een wettelijke verplichting.
Indien u als extern bewindvoerder of curator deze zaken bij SVB hebt ondergebracht, zullen wij deze verantwoording voor u samenstellen.
Vervolgens kunt u zelf dit verslag, nadat het van uw handtekening is voorzien, naar de Kantonrechter sturen.