Kosten van het beheer

De kosten van de dienstverlening van de Stichting Vermogens Beheer (SVB) hebben betrekking op het standaardpakket aan verrichtingen en kunnen, afhankelijk van gewenste meerdere activiteiten variëren.  

Het basistarief wordt jaarlijks door de Raad van Toezicht vastgesteld.

Het tarief dat een professionele bewindvoeringsorganisatie mag vragen wordt jaarlijks door het Ministerie van Justitie bepaald.
Dit tarief is het maximumtarief dat door een professionele organisatie zoals SVB kan en mag worden gevraagd.
Het door het Min.v. Justitie vastgestelde tarief is buiten de extra kosten voor intake en voor de financiële verantwoording.
Het maximumtarief is voor 2019 door het Min.v.Justitie vastgesteld, zie bij Downloads.

Het bestuur van SVB heeft evenals alle voorgaande jaren besloten dat dit tarief niet zal worden gehanteerd.

SVB heeft als doel de cliënten die hulp willen of waar hulp noodzakelijk is van dienste te zijn tegen een zo laag mogelijk tarief.
Mede door een grondige en zeer efficiënte uitvoering van de werkzaamheden is SVB samen met het kantoor IPA-ACON erin geslaagd het tarief voor 2019 m.b.t bewindvoering/curatele vast te stellen op € 87,50 per maand, wat neer komt op € 1050,- per jaar. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als van bijzondere zaken sprake is.

Voor Zaakwaarneming (vrijwillig) wordt € 75,00 per maand gerekend en voor Extern Bewind € 51,15.

Een kwalitatieve, grondige en professionele aanpak en de uitvoering van alle zaken die voor de cliënt dienen te worden gerealiseerd, worden hierdoor gegarandeerd.

Met de hantering van dit tarief is gebleken, dat SVB een van de goedkoopste professionele bewindvoerdersorgansiaties  van Nederland is.

Aan intakekosten is éénmalig een bedrag verschuldigd van € 645,00

De Regeling Beloning Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren.
Voor de meest gedetailleerde gegevens verwijzen we u naar de Downloadpagina, waar u de complete Regeling (Staatscourant) kunt downloaden.