Financieel beheer en Kosten

Wat doet de SVB

De SVB beheert het geld van personen  (voornamelijk vanuit de zorgsector), die zelf niet (meer) in staat zijn hun financiën te beheren.

Dat betekent dat de SVB alle financiële zaken behartigt, zoals het afhandelen van alle betalingsverkeer, het verzorgen van subsidieaanvragen, het onderhouden van de contacten met de bank, de belastingen, de zorginstellingen, etc.
Jaarlijks legt de SVB aan de kantonrechter rekening en verantwoording af . Als er sprake is van bewindvoering aan de bewindvoerder en de kantonrechter. In geval van zaakwaarneming aan de zaakwaarnemer en bij curatele aan de curator, die vervolgens de kantonrechter informeert.