Downloads brochures - formulieren

Voor nadere informatie over de inhoud en de aanvraag van bewind en/of mentorschap of curatele bestaat een speciaal formulier, dat is bijgesloten bij de brochure 'Curatele, bewind en mentorschap', een uitgave van het Ministerie van Justitie.
Deze brochure is gratis verkrijgbaar bij Postbus 51 en in de lectuurstandaard bij alle notariskantoren.
Dezelfde brochure kan ook via www.rijksoverheid.nl of via www.justitie.nl worden gedownload.

Ook kunt u betreffende formulieren hieronder downloaden.

Controleverklaring Accountant 2017 Download
Controleverklaring Accountant 2015 Download
Brochure SVB 2016 Download
Aanvraagformulier bewindvoering / mentorschap Download
Aanvraagformulier curatele Download
Overeenkomst Download
Inkomstenverklaring Download
Klachtenformulier (in Word) Download
Beloning Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren 2019 Download
Nieuwe ontwikkeling sinds 2014. Download


Voor bovenstaande brochures en formulieren heeft u Acrobat Reader nodig.
Dit programma kunt u hier gratis downloaden.