Zaakwaarneming

Geld en goederen kunnen ook zonder curatele of onderbewindstelling door iemand anders dan de cliënt worden beheerd. Dit kan bijvoorbeeld door het verlenen van volmacht (machtiging). U kunt bijvoorbeeld de stichting (SVB) machtigen het beheer uit te laten voeren door het administratiekantoor.

Volmacht kunt u laten vastleggen door de notaris, maar dit is niet verplicht.
Als u meer informatie wenst dan kunt te allen tijde telefonisch of per e-mail (zie onder Contact) het Administratiekantoor om inlichtingen en ondersteuning vragen.