Samenwerking en/of relaties

Er zijn frequente contacten met o.m.

Organisaties
- Zorgkantoor
- CAK 
- UWV
- CWI
- Sociale Verzekerings Bank

Cliëntgerelateerde organisaties / instanties
- Belastingdienst
- Begrafenisverenigingen, -organisaties
- Rabobanken an andere bankinstellingen
- Beleggingsfonds
- Verzekeringsmaatschappijen
- Zorgverzekeraars
- Leveranciers

Juridische instanties
- Notariskantoren
- Kantonrechters
- Kamer van Koophandel
- Deurwaarders

Instellingengerelateerd overleg
- Raden van Bestuur van de instellingen
- Zorgcoördinatoren van de instellingen
- Cliëntenraden van De Trans / Talant
- Familievereniging De Trans / ledenvoorlichting
- Humanitas DMH
- De Stichting Vrienden van De Trans
- Zorgaanbieders
- Icare Ledenvereniging