Cliënten

De Stichting Vermogens Beheer behartigt de financiële belangen van cliënten met een lichamelijke en/of een verstandelijke beperking of een psychische stoornis, en van mensen die door psychische problemen en/of een psychiatrische stoornis als cliënt in relatie staan tot de GGZ.